loader image

Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

W dniu 31 października 2021 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która znacząco rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do ustalenia swojego beneficjenta rzeczywistego i jego zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych [„CRBR”].

Od 31 października 2021 r. obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych będzie dotyczył także:

  • spółki partnerskie;
  • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne;
  • mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
  • spółki europejskie;
  • spółdzielnie;
  • spółdzielnie europejskie;
  • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgłoszenia do CRBR będzie trzeba dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do KRS. W takim samym terminie dokonuje się zgłoszenia każdej zmiany danych zgłoszonej w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.

Podmioty wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie nowelizacji powinny dokonać zgłoszenia możliwe jak najszybciej. Ostatecznym terminem jest aby to zrobić jest dzień 31 stycznia 2022 r.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami prosimy o kontakt z:

adw. Iwoną Smolińską i.smolinska@kbiw.com +48 22 251 58 00

Niniejszy Alert nie stanowi porady prawnej. KBiW Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy sp. p. adwokatów nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych.

Iwona Smolińska

Iwona Smolińska

Counsel | Adwokat

Najnowsze wpisy