loader image

Doświadczenie

  • Specjalizuje się w międzynarodowym prawie prywatnym.
  • Reprezentuje klientów biznesowych i indywidualnych w międzynarodowych sporach cywilnych, handlowych i rodzinnych, a także w arbitrażu międzynarodowym.
  • Wspiera klientów prowadzących działalność gospodarczą w USA przy wdrażaniu rozwiązań biznesowych i podatkowych oraz w sprawach imigracyjnych związanych z zatrudnianiem pracowników zagranicznych w USA.
  • Ma doświadczenie w zakresie amerykańskiego prawa imigracyjnego z perspektywy ekonomicznej, zatrudnienia i rodziny.
  • Doradza klientom w zakresie zarządzania majątkiem w USA, beneficjentom majątków w USA oraz świadczy pomoc prawną przy przenoszeniu majątku pomiędzy USA a Polską, z uwzględnieniem aspektów podatkowych.
  • Od kilkunastu lat związany z polsko-amerykańską kancelarią prawniczą z siedzibą w Nowym Jorku, gdzie reprezentuje klientów w sprawach cywilnych i karnych.

Wykształcenie

  • Absolwent New York University School of Law, plasującej się w czołówce rankingów amerykańskich szkół prawniczych, gdzie uzyskał tytuł Master of Laws (LLM).
  • Absolwent Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Języki

  • angielski
  • niemiecki

Polski Prawnik w USA, absolwent New York University School of Law będącej w ścisłej czołówce rankingu szkół prawa w USA gdzie uzyskał tytuł Master of Laws (LLM). Doświadczenie w sprawach cywilnych i karnych zdobywał pracując przez 10 lat w kancelarii Ilasz & Associates, której przewodzi Liwiusz Ilasz.


Doradza klientom w zarządzaniu majątkiem na terenie USA, beneficjentom spadków w USA oraz udziela pomocy prawnej w transferze składników majątku między USA a Polską z uwzględnieniem aspektów podatkowych.


Posiada doświadczenie w zakresie prawa imigracyjnego USA w ujęciu gospodarczym, pracowniczym i rodzinnym. Polski adwokat wspiera klientów prowadzących działalność gospodarczą w USA przy implementacji rozwiązań biznesowych i podatkowych, oraz sprawach imigracyjnych przy zatrudnianiu pracowników zagranicznych w USA.

Poczytaj na blogu