loader image

Rozwiązywanie sporów i sprawy frankowe

Poza sprawami frankowymi kancelaria KBiW specjalizuje się także w innych sprawach spornych. Reprezentujemy naszych Klientów w trakcie negocjacji bezpośrednio z drugą stroną, a jeżeli to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu – przed mediatorami, sądami powszechnymi i arbitrażowymi, Sądem Najwyższym czy organami administracji publicznej.

Reprezentujemy naszych Klientów m.in.:

  • w sprawach najmów, co w dobie zagrożenia COVID-19 stało się niezwykle docenianą umiejętnością,
  • w sporach korporacyjnych i związanych z naruszeniem uczciwej konkurencji,
  • w sporach związanych z naruszeniem praw autorskich i dóbr osobistych.

Naszych Klientów reprezentujemy również w sporach podatkowych – zarówno na etapie kontroli jak i postępowania podatkowego, w sprawach o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, Wiążących Informacji Stawkowych (WIS) itp. Wiemy, jak ważne dla osób prowadzących biznes jest bezpieczeństwo podatkowe, dlatego współpracujemy też z doradcami podatkowymi z zakresu VAT, CIT, PIT. Doradzamy też w sprawach ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej.

Współpracując z naszymi Klientami staramy się zrozumieć ich biznes tak, aby stworzyć dla rozwiązania, które pozwolą w ogóle uniknąć sporów. To również jest element, który w naszej ocenie wyróżnia KBiW wśród innych kancelarii.

Zespół spraw frankowych KBiW, na czele którego stoi adwokat Wiktor Budzewski, jako jeden z pierwszych w Polsce zajął się tą tematyką. Dzięki temu doskonale rozumiemy i znamy argumentację prezentowaną przez banki. Pozwala nam to jeszcze lepiej przygotować się do każdej ze spraw.

To m.in. dzięki naszemu ogromnemu zaangażowaniu w tworzenie argumentacji i jej prezentowanie przed sądami w całej Polsce, Frankowicze reprezentowani przez KBiW wygrywają większość sporów.

  • Prowadzimy sprawy na każdym etapie, w tym także z sprawy, w których konsumenci po wypowiedzeniu umowy zostali pozwani przez bank,
  • Prowadzimy spory z niemal każdym bankiem w Polsce,
  • W naszym portfolio mamy jedne z największych wygranych w Polsce.
Wiktor Budzewski

Wiktor Budzewski

Partner zarządzający | Adwokat
poznaj mnie

Członkowie zespołu

Pozostałe obszary