loader image

RODO

Nasza Kancelaria w ramach zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, oferuje Państwu:

1. Audyt RODO

Polegający na szczegółowym audycie Twojej firmy pod kątem zgodności jej procesów z RODO, obejmujący ocenę dokumentacji, zabezpieczeń organizacyjnych i środków ochrony fizycznej oraz informatycznej. Po zakończeniu audytu zostanie wydany protokół z audytu wraz z zaleceniami, w których wdrożeniu również możemy pomóc. Po wdrożeniu zaleceń otrzymają Państwo Certyfikat zgodności z RODO.

2. Wdrożenie RODO [z inspektorem]

Dzięki profesjonalnie przeprowadzonej analizie ryzyk naruszenia danych osobowych związanych z Twoim biznesem, zaproponujemy indywidualny, szyty na miarę, schemat wdrożenia i zapewnimy wsparcie doświadczonego eksperta. Możemy także przeprowadzić aktualizację Twoich obecnych procesów i polityk, tak aby w pełni chroniły dane Twoich klientów, kontrahentów i pracowników.

3. Opieka IOD / outsourcing IOD

Inspektor Ochrony Danych na bieżąco opracowuje i wdraża niezbędne procedury oraz dokumentację, pełni rolę doradcy i nadzorcy, dbając o zgodność Twojej firmy z wymogami RODO.

4. Szkolenia RODO

Proponujemy cykl szkoleń dla pracowników oraz kadry zarządzającej, ponieważ wierzymy, że każde zabezpieczenie jest tak silne, jak jego najsłabsze ogniwo – dlatego też, dzięki edukacji zwiększysz świadomość zagrożeń wśród pracowników co przełoży się bezpośrednio na bezpieczeństwo całej organizacji.

5. Obsługa naruszeń RODO

Jest to usługa polegająca nie tylko na zgłoszeniu naruszenia, ale także na pomocy w zrozumieniu konsekwencji tego naruszenia oraz podjęciu właściwych działań.

Aleksandra Grabarska

Aleksandra Grabarska

Counsel | Radca prawny | Adwokat luksemburski

Członkowie zespołu

Pozostałe obszary