loader image

Prawo korporacyjne

Zespół prawa korporacyjnego KBiW wspiera podmioty gospodarcze w zakresie szeroko rozumianego prawa spółek i prawa korporacyjnego. Świadczymy usługi wspierające funkcjonowanie wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego, zarówno kapitałowych, jak i osobowych, a także na rzecz wspólników oraz akcjonariuszy takich spółek. Doradzamy we wszystkich aspektach prawa spółek, włączając w to przekształcenia, podziały i łączenia spółek. Angażujemy się w doradztwo transakcyjne, wspierając naszych Klientów m.in. w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wieloetapowych transakcji np. na rynku nieruchomości.

Zespół KBiW świadczy usługi pomocy i doradztwa prawnego:

  • we wszystkich aspektach dotyczących zakładania spółek zarówno z udziałem polskiego jak i obcego kapitału, w tym w zakresie sporządzania umów spółek oraz statutów, regulaminów działania rad nadzorczych i zarządów, a także w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami w związku z funkcjonowaniem spółek;
  • w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek, w tym w zakresie przygotowywania projektów uchwał organów spółek i przeprowadzania walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników, a także doradztwo w zakresie zmian w umowach i statutach spółek, w szczególności w zakresie zmian wysokości kapitału zakładowego, zmian w uprawnieniach organów i wspólników spółki, przedmiocie działalności, umorzenia akcji lub udziałów;
  • przygotowanie i opiniowanie umów o zarządzanie, umów w sprawie zakazu konkurencji oraz innych umów z członkami zarządu oraz pozostałymi osobami z kadry kierowniczej, rozwiązaniem i likwidacją spółek, a także we wszystkich pozostałych kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego;
  • reprezentacji przedsiębiorców przed sądem rejestrowym w postepowaniach o rejestrację wpisów zmian w rejestrze przedsiębiorców.

Poza bieżącym doradztwem prawnym oraz obsłudze wewnętrznych spraw pomagamy w transakcjach nabywania lub zbywania przedsiębiorstw czy spółek.

Ponadto, wspieramy Klientów przy restrukturyzacjach wewnątrz grup kapitałowych, w tym przy przekształceniach, połączeniach i podziałach spółek.

Dzięki współpracy z doświadczonymi doradcami podatkowymi możemy zaoferować kompleksowe wsparcie, uwzględniające stale zmieniające się otoczenie prawno-podatkowe. Naszym Klientom doradzamy również w sporach korporacyjnych – nie tylko reprezentując ich przed sądami, mediatorami czy podczas negocjacji, ale także angażując się w działania zapobiegające ich powstawaniu lub sprzyjające ich rozwiązywaniu.

Iwona Smolińska

Iwona Smolińska

Counsel | Adwokat

Członkowie zespołu

Pozostałe obszary