loader image

Prawo administracyjne i energetyczne

Ze względu na swoją specyfikę, sektor prawa energetycznego wymaga niezwykłej uwagi i doświadczenia. Działający w KBiW Zespół Prawa Energetycznego składa się z prawników posiadających duże doświadczenie w tym zakresie, wynikające z wiedzy i wieloletniego zaangażowania w realizację projektów zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego. Dzięki posiadanym kompetencjom i relacjom dostrzegamy zarówno oczekiwania jak i ryzyka mogące zaistnieć po stronie każdego z uczestników i na każdym z etapów obrotu. Wiedza i doświadczenie naszych prawników pozwalają skutecznie realizować projekty przy jednoczesnym identyfikowaniu i ograniczaniu potencjalnych ryzyk regulacyjnych.

Prawo energetyczne

Kancelaria doradza w zakresie prawa energetycznego w sferze przyłączania, negocjowania umów dystrybucyjnych i handlowych z zakresu energii elektrycznej i paliw gazowych.

Ponadto Kancelaria specjalizuje się i posiada doświadczenie w reprezentowaniu swoich klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki dotyczących:

– udzielenia koncesji

– wydania decyzji operatorskiej

– odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, w tym dotyczących zwiększenia mocy przyłączeniowej,

– umów sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umów o świadczenie usług transportu gazu ziemnego, umów o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych.

Nasze doświadczenie obejmuje również kwestie taryf i decyzji operatorskich.

Odnawialne Źródła Energii

Prawnicy KBiW doradzają Klientom w sferze inwestycyjnej i regulacyjnej w zakresie realizacji projektów instalacji z odnawialnych źródłach energii, systemu rozliczeń oraz aukcji jak również  obowiązków formalno-prawnych z tym związanych (m. in. zgłoszenie i aktualizacja danych w rejestrach).

Nie ulega wątpliwości, że dla wielu firm w naszym kraju Europejski Zielony Ład  tj. plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE będzie szansą na zmianę technologii i źródła energii oraz redukcji kosztów operacyjnych działalności.

Jesteśmy gotowi służyć Państwu wsparciem zarówno na każdym etapie realizacji inwestycji jak również w zrozumieniu systemu i sposobu działania na rynku regulacyjnym i energetycznym.

Maciej Małanicz-Przybylski

Maciej Małanicz-Przybylski

Partner | Adwokat
poznaj mnie

Członkowie zespołu

Pozostałe obszary