loader image

Prawo autorskie i własność intelektualna

W zakresie prawa własności intelektualnej w KBiW zapewniamy:

  • Bieżące doradztwo związane z zarządzaniem prawami własności intelektualnej,
  • Analiza i tworzenie umów dotyczących praw autorskich czy własności przemysłowej,
  • Doradztwo w sprawach ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności intelektualnej,
  • Wykonywanie tzw. clearances, czyli badania możliwości wykorzystania danego prawa lub obiektu np. w dziele filmowym,
  • Reprezentowanie Klientów w sporach dotyczących praw własności intelektualnej.

Wspieramy m.in. wydawnictwa, branżę kreatywną i eventową oraz podmioty zaangażowane w produkcje filmowe.

Ciekawe projekty:

  • Angażujemy się w produkcje filmowe realizowane m.in. dla Netflix
  • Z sukcesem reprezentowaliśmy polskich Twórców w negocjacjach dotyczących naruszenia ich praw autorskich przez wiodącą markę odzieżową
Maciej Małanicz-Przybylski

Maciej Małanicz-Przybylski

Partner | Adwokat
poznaj mnie

Członkowie zespołu

Pozostałe obszary