loader image

Nieruchomości

Zespół prawa nieruchomościowego KBiW świadczy kompleksowe doradztwo prawne dotyczące nieruchomości i procesów inwestycyjnych skierowane do klientów zainteresowanych nabyciem lub sprzedażą nieruchomości albo zawarciem innego typu umowy, której przedmiotem jest nieruchomość (np. umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użytkowania itp.)

Doradzamy przy projektach związanych z nieruchomościami na wszystkich ich etapach. Wspieramy deweloperów, wynajmujących, najemców, spółdzielnie mieszkaniowe oraz prywatnych inwestorów.

Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie nabycia lub sprzedaży nieruchomości, począwszy od badania stanu prawnego nieruchomości, poprzez negocjowanie warunków nabycia lub zbycia nieruchomości, aż do przygotowywania albo zaopiniowania projektów umów w tym zakresie.

Doradzamy także w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę.

Zespół KBiW zapewnia także kompleksowe doradztwo transakcyjne dotyczące zbywania i nabywania nieruchomości oraz spółek nieruchomościowych, w tym opracowywanie struktur transakcji nieruchomościowych oraz przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej.

W zakresie korzystania z nieruchomości Zespół KBiW oferuje m.in. przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów najmu nieruchomości i lokali, przygotowanie wzorców umów najmów, czy bieżące doradztwo przy wykonywaniu umów najmu.

Aleksandra Grabarska

Aleksandra Grabarska

Counsel | Radca prawny | Adwokat luksemburski

Członkowie zespołu

Pozostałe obszary