loader image

M&A i restrukturyzacje

Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w transakcjach mających za przedmiot przenoszenie udziałów (akcji) spółek oraz w transakcjach M&A. Specjalizujemy się w dokonywaniu zmian struktur kapitałowych spółek prawa handlowego, w sprzedaży, nabyciu oraz transakcji fuzji i przejęć.

Specjalizujemy się w dokonywaniu zmian struktur kapitałowych spółek prawa handlowego, w sprzedaży, nabyciu oraz transakcji fuzji i przejęć.

W ramach transakcji M&A Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • ogólnego doradztwa w zakresie procesów restrukturyzacyjnych, w tym w zakresie transgranicznego połączenia spółek;
  • sporządzania umów sprzedaży akcji i udziałów, przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części;
  • przygotowania i przeprowadzania procesu połączeń i przekształceń spółek i przedsiębiorców;
  • przygotowania i przeprowadzania dzielenia spółek celem zbycia części przedsiębiorstw;
  • reprezentacji w postepowaniach przed sądem rejestrowym w postepowaniach o wpis przekształcenia, podziału oraz połączenia;
  • sporządzania wszelkich umów towarzyszących transakcjom typu M&A, w tym letters of intent, term sheets, preliminary share purchase agreements, disclosure schedules, umowy wspólnikówumowy joint venture.

Ponadto, oferujemy naszym Klientom obsługę korporacyjną całego procesu, a także audyt prawny typu due diligence nabywanej lub sprzedawanej spółki lub przedsiębiorstwa. 

Dzięki współpracy z doświadczonymi doradcami podatkowymi możemy zaoferować kompleksowe wsparcie, uwzględniające stale zmieniające się otoczenie prawno-podatkowe

Iwona Smolińska

Iwona Smolińska

Counsel | Adwokat

Członkowie zespołu

Pozostałe obszary