loader image

Fundacja rodzinna i sukcesja

Fundacja Rodzinna to rozwiązanie prawne, które otwiera nowe możliwości nie tylko w obszarze sukcesji biznesu, ale również w innych obszarach.

Świadczymy usługi kompleksowego wsparcia w zakresie planowania majątkowego, w tym zarządzanie majątkiem rodzinnym, sukcesji pokoleniowej oraz zabezpieczenia kapitału. Oferujemy wsparcie oraz doradztwo na każdym etapie tworzenia fundacji rodzinnej od etapu planowania, poprzez etap tworzenia fundacji a także zabezpieczenia kapitału.

W tym zakresie oferujemy:

  • wparcie Klientów przy doborze optymalnej struktury aktywów wnoszonych do fundacji rodzinnej; przy ustalaniu optymalnej formy zarządzania fundacja a także przy podziale mienia fundacji rodzinnej przy jej rozwiązaniu;
  • pomoc w planowaniu spadkowym oraz planowaniu sukcesji;
  • koordynację projektów z zakresu transferu międzypokoleniowego;
  • usługi dotyczące wszystkich aspektów ochrony oraz restrukturyzacji majątku prywatnego i biznesu, w tym zagranicznych fundacji prywatnych i trustów oraz spółek holdingowych w zagranicznych jurysdykcjach, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych;

pomoc w należytym wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych w  odniesieniu do majątku w Polsce i za granicą, w tym obowiązków sprawozdawczych związanych z międzynarodową wymianą informacji w sprawach podatkowych i finansowych (CRS, FATCA).

Aleksandra Grabarska

Aleksandra Grabarska

Counsel | Radca prawny | Adwokat luksemburski

Członkowie zespołu

Pozostałe obszary