loader image

ESG

ESG to aspekty środowiskowe, społeczne oraz ładu korporacyjnego, które bierze się pod uwagę w celu określenia zrównoważonego charakteru działalności gospodarczej. To też całe spektrum odpowiedzialnego biznesu, prawa człowieka, ekologia i dobre praktyki w zakresie zarządzania.

Jako Kancelaria zapewniamy naszym Klientom kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach raportowania zagadnień ESG. Doradzamy w kluczowych aspektach funkcjonowania wszystkich branż i rodzajów spółek, pomagając im rozwijać się w sposób zrównoważony. Pokazujemy, z jakich narzędzi skorzystać, aby wdrażanie ESG przynosiło nie tylko usprawnienie działalności organizacji, ale także wymierne korzyści ekonomiczne.

W tym zakresie oferujemy:

  • wsparcie przy uwzględnieniu komponentów ESG w strategii przedsiębiorstwa;
  • wsparcie przy opracowaniu i implementacji strategii dekarbonizacji;
  • doradztwo przy wdrożeniu i wykonywaniu obowiązków informacyjnych (raportowanie o zgodności z taksonomią, raportowanie zrównoważonej działalności, raportowanie negatywnych skutków decyzji inwestycyjnych);
  • doradztwo w zakresie polityk staranności w odniesieniu do działania przedsiębiorstwa i w łańcuchach dostaw;
  • doradztwo związane z odpowiedzialnością spółki i członków organów za naruszenia norm dotyczących komponentów ESG – wewnętrznych i w łańcuchach dostaw;
  • doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego;
  • doradztwo w zakresie stosunków pracowniczych;
  • doradztwo w zakresie struktury i polityki wynagrodzeń oraz raportowania;
  • due diligence nieruchomości pod kątem zielonych inwestycji i ich finansowania jak również nieruchomości przeznaczonych pod rewitalizację (budynki, tereny poprzemysłowe), procesów renowacji i rewitalizacji budynków i terenów poprzemysłowych i norm środowiskowych z tym związanych;
  • doradztwo w zakresie zielonych najmów, w tym w budynkach posiadających certyfikaty 9np. LEED, BREEAM)
Aleksandra Grabarska

Aleksandra Grabarska

Counsel | Radca prawny | Adwokat luksemburski

Członkowie zespołu

Pozostałe obszary