loader image

AML

Świadczymy usługi kompleksowego wsparcia prawnego w sprawach związanych z obowiązkami przedsiębiorców jako instytucji obowiązanych, określonymi w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML).  Doradzamy we wdrożeniu obowiązków wynikających z ustaw oraz innych aktów prawnych dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

W tym zakresie oferujemy:

  • ocenę zgodności organizacji będącej instytucją obowiązaną z krajowymi oraz międzynarodowymi przepisami oraz wytycznymi;
  • wdrożenie kompleksowej dokumentacji i procedur, obejmujących m.in. zasady identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego, ocena ryzyka instytucji obowiązanej i zasady zarządzania rozpoznanym ryzykiem, zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, zasady przechowywania dokumentów oraz informacji, zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie GIIF informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;
  • autorskie narzędzie informatyczne do bieżącej analizy ryzyka w bieżącej działalności instytucji obowiązanej;
  • szkolenia pracowników i współpracowników z zakresu AML zapewniające instytucjom obowiązanym oraz jej pracownikom wiedzę i informacje pozwalające na prawidłową realizację jej obowiązków jako instytucji obowiązanej;
  • współpracę z organami ścigania i GIIF.
Maciej Małanicz-Przybylski

Maciej Małanicz-Przybylski

Partner | Adwokat
poznaj mnie

Członkowie zespołu

Pozostałe obszary