loader image

USA – nowy precedens za sprawą rozwodu homoseksualnej pary z Polski

Adw. Jarosław Kurpiejewski jako Of Counsel kancelarii Ilasz&Associates przyczynił się do wydania przez Sąd Wyższej Instancji Stanu Nowy Jork nowego precedensowego wyroku.

Sprawa dotyczyła ograniczeń w prawie do uzyskania rozwodu przez homoseksualną parę, która dwa lata przed złożeniem pozwu o rozwód pobrała się korzystając z zaproszenia władz Nowego Jorku do zawierania małżeństw przez pary homoseksualne z krajów, których ustrój prawny na to nie pozwala.

Przed wydaniem precedensowego wyroku, § 230 (1) Domestic Relation Law, będącego odpowiednikiem polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, uniemożliwiał uzyskanie rozwodu parom, spośród których przynajmniej jedna ze stron nie była rezydentem bona fide stanu Nowy Jork od co najmniej roku przed złożeniem pozwu.

Zdaniem prawników przepis ten ma charakter dyskryminujący względem osób, które mogą zawrzeć związek małżeński w Nowym Jorku i jednocześnie, nie mając statusu rezydenta, nie mogą uzyskać tam rozwodu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku braku możliwości uzyskania rozwodu w kraju zamieszkania stron.

Sędzia Matthew F. Cooper orzekający w sprawie podzielił stanowisko prezentowane przez prawników, czemu dał wyraz w precedensowym wyroku z 26 października 2017 r., rozwiązując małżeństwo polskiej pary.

Z uzasadnienia wyroku możemy wyczytać, że w ocenie sędziego stan Nowy Jork nadawszy prawo danym osobom do zawarcia stosunku prawnego, nie może pozbawiać ich możliwości jego zakończenia w oparciu o ten sam system prawny. Sędzia Cooper wyraźnie stwierdził, że w sytuacji gdy powodowie nie mają możliwości uzyskania rozwodu w kraju zamieszkania, zezwolenie im na rozwiązanie małżeństwa jest kwestią fundamentalnego poczucia sprawiedliwości i społecznej równości.

W przedmiotowej sprawie istotną rolę odegrała przygotowana przez adw. Jarosława Kurpiejewskiego opinia prawna na temat przyczyn braku możliwości uzyskania przez strony rozwodu w Polsce, która została przedłożona do postępowania toczącego się przed sadem w USA.

Czytaj więcej na:

http://www.rp.pl/Polak-za-granica/312199935-Amerykanski-precedens-ws-rozwodu-homoseksualnej-pary-za-sprawa-Polakow.html

Najnowsze wpisy