loader image

upadłość Getin Noble Bank S. A. – działania KBiW

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank S. A. [„Getin”].[1]

W związku z ogłoszeniem upadłości Getin zachodzi konieczność zgłoszenia przysługujących Państwu wierzytelności do masy upadłości.

W związku z tym, że w stosunku do Getin toczy się postępowanie upadłościowe rekomendujemy dokonanie potrącenia przysługujących Państwu wierzytelności z wierzytelnościami Getin o zwrot wypłaconego Państwu kapitału.

W przypadku braku dokonania potrącenia pojawi się realne bowiem ryzyko, że syndyk działający w imieniu upadającego Getinu wystąpi do Państwa o zwrot kapitału, który w tym wypadku najpewniej będzie trzeba zwrócić. Z drugiej strony, Państwa roszczenia będą zaspokojone dopiero z masy upadłości czyli na koniec postępowania upadłościowego i to najpewniej w zredukowanej wysokości.

W braku dokonania potrącenia pojawia się zatem ryzyko, że będziecie Państwo zobowiązani do oddania kwoty wypłaconej przez Getin przed odzyskaniem jakichkolwiek kwot z Getin. W takim wypadku nie będzie także możliwe skompensowania kwoty podlegającej zwrotowi do Getin z kwotami przez Państwa wpłaconymi!

Dokonanie potrącenia spowoduje, że ewentualne roszczenie Getin zostanie zredukowane o całą kwotę jaką Państwo do Getin wpłacili. W przypadku zaś gdy spłacili Państwo więcej niże otrzymali roszczenie Getin wygaśnie w całości. Zniknie zatem ryzyko pozwania Państwa przez syndyka o wypłacony kapitał.

W naszej ocenie złożenie oświadczenia o potraceniu jest zatem tak samo konieczne jak samo zgłoszenie wierzytelności do masy!

Kancelaria w sprawach osób, które zdecydowały się skorzystać z naszej pomocy również w postępowaniu upadłościowym, jest aktualnie w trakcie przygotowywania wszelkiej niezbędnej dokumentacji, w tym także do dokonania potrąceń. Oświadczenia o potraceniu planujemy przy tym złożyć 14 sierpnia 2023 r.

Tym samym, jeżeli nie chcą Państwo aby kancelaria w Państwa imieniu dokonała potrącenia uprzejmie prosimy o informację najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2023 r.

Osoby, które nie zdecydowały się na naszą pomoc w postępowaniu upadłościowym, oświadczenie o potrąceniu i samo zgłoszenie wierzytelności powinny dokonać we własnym zakresie. Informacyjnie wskazujemy jedynie, że zgłoszenie wierzytelności możliwe jest wyłącznie przez internetowy system Krajowego Rejestru Zadłużonych, dostępny pod adresem https://krz.ms.gov.pl/


[1] Treść obwieszenia o ogłoszeniu upadłości Getin dostępna pod adresem: https://krz.ms.gov.pl/#!/application/KRZPortalPUB/1.9/KrzRejPubGui.SzczegolyObwieszczenia?params=JTdCJTIyaWRaZXduZXRyem55JTIyJTNBJTIyMmY5YTEyMDItODk0Zi00NGZiLTkwMDctMWI4MzQzNzc1NTUwJTIyJTdE&seq=1

Wiktor Budzewski

Wiktor Budzewski

Partner zarządzający | Adwokat
poznaj mnie

Najnowsze wpisy