loader image

TSUE sprawa C-118/23 – Getin Holding e.a., rozprawa 21.03.2024 r.

Najbliższy tydzień jest dla naszej kancelarii niezwykle pracowity. Jako pełnomocnicy kredytobiorców, którzy zdecydowali się na zaskarżenie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji, adw. Marta Chęcińska i adw. Wiktor Budzewski stawią się w dniu jutrzejszym na rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie będą reprezentować interesy Klientów naszej Kancelarii i dążyć do wzmocnienia ochrony praw konsumentów.

Jest to dla nas ogromne wyróżnienie ale także i wyzwanie, bowiem nie jest to typowa sprawa rozpoznawana przed Trybunałem.  Wypada w tym miejscu jedynie zasygnalizować, iż sprawa ta ma swój początek przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, który powziąwszy wątpliwości m.in. co do roli Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ale także w zakresie ewentualnej możliwości rozdzielenia poszczególnych skarg celem ich indywidualnego rozpatrzenia w postanowieniu z 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2964/22) zadał cztery pytania prejudycjalne dotyczące restrukturyzacji Getin Noble Banku.

Pytania te dotyczą skomplikowanej i wielowątkowej materii, wymagają niezwykle wysokiego przygotowania merytorycznego, niemniej jednak najistotniejsza wydaje się być problematyka konsekwencji jakie wywołała decyzja BFG w przedmiocie restrukturyzacji Getin Noble Bank. Faktem jest, że decyzja ta nieodwracalnie doprowadziła do pozbawienia możliwości dochodzenia roszczeń majątkowych od banku. Bez wątpienia także będzie ona długofalowo wpływać na sytuację indywidualnych kredytobiorców Getin Noble Banku, których pozycja jest obiektywnie gorsza niż tych, którzy zawarli umowę kredytową w innych bankach, ale uznanie, przez TSUE,  że wydanie decyzji nastąpiło w warunkach naruszenia prawa otwiera m.in. kredytobiorcom drogę do dochodzenia roszczeń od Skarbu Państwa. Ostatecznie zatem, skutki tego judykatu odczują nie tylko tzw. frankowicze, ale może stać się ono kamieniem węgielnym istotnych zmian i nowego podejścia do banków zagrożonych upadłością.

Rozprawa w sprawie C-118/22 zaplanowana została na dzień 21 marca 2024 r. na godzinę 15.00 w gmachu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Wiktor Budzewski

Wiktor Budzewski

Partner zarządzający | Adwokat
poznaj mnie
Marta Chęcińska

Marta Chęcińska

Counsel | Adwokat

Najnowsze wpisy