loader image

Rządowy pakiet pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19

Rząd ogłosił założenia Tarczy Antykryzysowej, czyli pakietu pomocowego dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami koronawirusa w Polsce. Wartość pakietu wynosi ok. 212 mld złotych.

Planowane wsparcie zostało podzielone na pięć filarów.

  • Pierwszy z nich, nakierowany na ochronę pracowników, zakłada pokrywanie przez Państwo aż 40% wynagrodzenia pracowników do wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w 2019 r. wyniosło ono 4.918,17 zł brutto) po spełnieniu przez nich określonych kryteriów związanych ze spadkiem obrotów.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pracujące na podstawie umowy zlecenia albo umowy o dzieło będą mogły liczyć na wypłatę do 80% minimalnego wynagrodzenia (płaca minimalna w 2020 r. wynosi 2.600 zł brutto).

Premier zapowiedział również, że w przypadku przedłużenia zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków rodzice dzieci do 8. roku życia będą mogli liczyć na wypłatę zasiłków również za ten okres.

  • Drugi filar, skierowany do przedsiębiorców, zakłada rozwiązania mające na celu zwiększenie płynności finansowej. Wśród rozwiązań proponowanych przez rząd znajdą się m.in. mikropożyczki, leasing operacyjny oraz gwarancje kredytowe, jak również różnego rodzaju ulgi i wsparcie w spłatach zobowiązań.
  • Ponadto, 7,5 mld złotych z całej puli w ramach trzeciego filaru ma być przeznaczone na wsparcie służby zdrowia i na unowocześnienie infrastruktury medycznej. Rząd planuje m.in. zakup aparatury medycznej i materiałów ochronnych.
  • Czwarty filar dotyczy działań w zakresie bezpieczeństwa finansowego. Premier zapewnił, że w bankomatach nie zabraknie pieniędzy.

Rząd zwrócił również uwagę na istniejący już problem wzrostu cen. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz inne urzędy regulacyjne mają monitorować sytuację i podejmować odpowiednie działania.

  • Ostatni, piąty filar obejmować będzie inwestycje publiczne. Ponad 30 mld złotych zostanie przeznaczonych na m.in. modernizację szkolnictwa, cyfryzację czy inwestycje w zakresie budownictwa.

Projekt nowej ustawy bądź zmian w istniejących regulacjach ma się pojawić jeszcze w tym tygodniu.

Maciej Małanicz-Przybylski

Maciej Małanicz-Przybylski

Partner | Adwokat
poznaj mnie

Najnowsze wpisy