loader image

Przegrana mBank – kolejna umowa nieważna

Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie uznał umowę kredytu zawartą przez naszego klienta z mBank S.A. za nieważną.

W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów zwrot wszystkich kwot wpłaconych przez nich do banku – w PLN i CHF.

W ustnym uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, że zawarte w umowie klauzule indeksacyjne/waloryzacyjne określają główne świadczenie stron, jednak z uwagi na fakt, że zostały sformułowane w sposób niejednoznaczny, możliwa była ich kontrola pod kątem abuzywności. Sąd stwierdził jednocześnie, że bank przyznał sobie dowolność w ustalaniu kursu, a tym samym także prawo do dowolnego kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorców, co powoduje, że klauzule przeliczeniowe należy uznać za niedozwolone.

Po wyeliminowaniu z umowy mechanizmu waloryzacji między stronami przy zawieraniu umowy nie doszło do określenia istotnych postanowień umownych, skutkiem czego jest nieważność umowy kredytowej.

W konsekwencji powyższego Sąd stwierdził, że wszystkie kwoty wpłacone dotychczas przez naszych Klientów do mBanku były wpłacone nienależnie, a tym samym powinny zostać przez bank zwrócone.

Wiktor Budzewski

Wiktor Budzewski

Partner zarządzający | Adwokat
poznaj mnie

Najnowsze wpisy