loader image

Przegrana Getin Noble Bank S.A. – 806 663 CHF, tj. ok 3 145 340 zł

Dziś w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł wyrok przeciwko Getin Noble Bank S.A., uznający umowę kredytu za nieważną.

W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz naszego Klienta ponad 806 663 CHF, co po dzisiejszym kursie daje zawrotną kwotę ponad 3 145 340 zł.

W ustnym uzasadnieniu Sąd Okręgowy podzielił naszą argumentację co do tego, że po eliminacji z umowy klauzul niedozwolonych, za które niewątpliwie należy uznać klauzule przeliczeniowe, umowy nie da się wykonać. Co istotne, powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sąd uznał, że co do zasady niedozwolonych klauzul umownych nie można zastępować, chyba że przepisami o charakterze dyspozytywnym. Jak jednak prawidłowo zauważył Sąd Okręgowy, takich przepisów w polskim porządku prawnym na moment zawierania umowy nie było.

Jednocześnie Sąd zastosował tzw. teorię salda (zgodnie z którą kredytobiorcy powinni zwrócić bankowi wypłaconą im kwotę kapitału), co spowodowało, że część roszczenia (o zwrot przez bank dodatkowo ponad 806 tys. CHF) została oddalona. W naszej ocenie w niniejszej sprawie nie ma podstaw do stosowania teorii salda, więc rozważamy apelację od tego w ogromnej części korzystnego wyroku.

Sprawa ta jest o tyle inna od wszystkich, że dotyczy kredytu finansowego, tj. kredytu z tzw. ratą balonową, który został w całości spłacony przed wniesieniem pozwu.

Wiktor Budzewski

Wiktor Budzewski

Partner zarządzający | Adwokat
poznaj mnie

Najnowsze wpisy