loader image

OD 1 STYCZNIA 2024 USA WPROWADZAJĄ OBOWIĄZEK REJESTRACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO SPÓŁEK. ZA BRAK ZGŁOSZENIA GROŻĄ WYSOKIE KARY

Przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do wymagań i nie złożą informacji o beneficjencie rzeczywistym w terminie, podlegać będą wysokim karom finansowym. Warto podjąć wcześniej działania w celu ustalenia, czy firma podlega obowiązkowi rejestracji oraz przygotować się na złożenie zgłoszenia.

Od 1 stycznia 2024 r. w Stanach Zjednoczonych ma zacząć działać baza informacji o beneficjentach rzeczywistych, zbliżona do polskiego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązek ten został wprowadzony ustawą o przejrzystości korporacyjnej (The Corporate Transparency Act), która jest częścią Ustawy o obronie kraju (National Defense Authorization Act) obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.

Jednym z założeń Ustawy o przejrzystości korporacyjnej jest gromadzenie informacji o beneficjentach rzeczywistych w celu zapobiegania i wykrywania terroryzmu, prania pieniędzy i innych nadużyć popełnianych przez podmioty gospodarcze. Zgodnie z motywami regulacji, celem jest dostarczenie zasobów do „rozbicia anonimowych firm fasadowych, które od dawna są preferowanym narzędziem dla osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy, terrorystów i przestępców.”.

Ustawa ta nakłada na wiele podmiotów gospodarczych obowiązek złożenia informacji (sprawozdania) o ich beneficjentach rzeczywistych do Financial Crimes Enforcement Network („FinCEN”), będącej agencją w ramach Departamentu Skarbu. Informacje nie będą publicznie dostępne, ale FinCEN jest upoważniony do ujawnienia tych informacji:

  • amerykańskim federalnym organom ścigania,
  • za zgodą sądu – niektórym innym organom ścigania,
  • organom ścigania spoza Stanów Zjednoczonych, prokuratorom lub sędziom na wniosek federalnego organu ścigania Stanów Zjednoczonych; oraz
  • za zgodą spółki składającej sprawozdanie – instytucjom finansowym i ich organom regulacyjnym.

Wprowadzenie obowiązku zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych jest zwieńczeniem ponad dekady prac Kongresu USA nad zwiększeniem transparentności obrotu gospodarczego. Po pełnym wdrożeniu w 2024 r., w ramach FinCEN utworzona zostanie baza informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Przed wejściem w życie Ustawy o przejrzystości korporacyjnej ciężar gromadzenia informacji o beneficjentach rzeczywistych spoczywał na instytucjach finansowych zobowiązanych do identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych poprzez wymogi należytej staranności wobec klienta, określone w ustawie o tajemnicy bankowej. Od 2024 r. ciężar identyfikacji beneficjentów przeniesiony zostanie z instytucji finansowych na firmy sprawozdające i sankcjonowany będzie surowymi za umyślne nieprzestrzeganie przepisów i nieuprawnione ujawnianie informacji.

Przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do wymagań i nie złożą informacji o beneficjencie rzeczywistym w określonym terminie podlegać będą wysokim karom finansowym. Warto podjąć wcześniej działania w celu ustalenia czy firma podlega obowiązkowi rejestracji oraz przygotować się na złożenie zgłoszenia.

KBiW świadczym usługi zarówno w Polsce, jak i w USA. Jeżeli zatem zagadnienie beneficjenta rzeczywistego dotyczy Ciebie lub Twojej firmy napisz do nas: bo@kbiw.com

Jarosław Kurpiejewski

Jarosław Kurpiejewski

Partner | Adwokat LL.M.
poznaj mnie

Najnowsze wpisy