loader image

Legal alert – zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do 13 lipca 2020 r.

To już pewne – Ministerstwo Finansów przesunęło termin dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do 13 lipca 2020 r.

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw został zmodyfikowany pierwotnie określony w art. 195 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu termin w jakim należy dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Termin ten został przesunięty o trzy miesiące, a tym samym aktualnie datą do kiedy należy dokonać zgłoszenia jest 13 lipca 2020 r.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

adw. Maciej Małanicz-Przybylski m.malanicz-przybylski@kbiw.com +48 22 251 58 00

adw. Iwoną Smolińską i.smolinska@kbiw.com +48 22 251 58 00

Niniejszy Alert nie stanowi porady prawnej. KBiW Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych.

Maciej Małanicz-Przybylski

Maciej Małanicz-Przybylski

Partner | Adwokat
poznaj mnie
Iwona Smolińska

Iwona Smolińska

Counsel | Adwokat

Najnowsze wpisy