loader image

Legal alert – Termin sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2019 przedłużony do 30 czerwca 2020 r.

W dniu 31 marca 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacjiRozporządzeniem tym przedłużony został o 3 miesiące, tj. do 30 czerwca 2020 r. termin na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok 2019.

Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego po zmianie wprowadzonej Rozporządzeniem musi nastąpić do dnia 30 września 2020 r., co również oznacza przedłużenie terminu na tą czynność o 3 miesiące..

W przypadku spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych termin związany ze sporządzeniem jak i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2019 został przesunięty został o 2 miesiące.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

adw. Iwoną Smolińską i.smolinska@kbiw.com +48 22 251 58 00

Niniejszy Alert nie stanowi porady prawnej. KBiW Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych.

Iwona Smolińska

Iwona Smolińska

Counsel | Adwokat

Najnowsze wpisy