loader image

Legal alert – Od 1 lipca 2021 roku rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tylko w formie elektronicznej

W dniu 12 lutego 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 187) która zmienia termin składania wniosków dotyczących podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przesuwając uprzednio ustanowiony termin z 1 marca 2021 roku na 1 lipca 2021 roku.

Wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego od dnia 1 lipca 2021 roku, zaś wniosek o wpis w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej składa się na urzędowym formularzu lub na jego kopii albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z powyższym po wejściu w życie tych przepisów złożenie wniosku o wpis w zakresie rejestru przedsiębiorców będzie możliwe jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, natomiast wnioski dotyczące podmiotów wpisanych wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej będą mogły być wniesione poprzez system teleinformatyczny.

Sądy rejestrowe mają obowiązek pouczać o treści art. 125 § 2 1 zd. 2 KPC zgodnie z którym „pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu” niemniej jednak warto pamiętać już teraz o zmianie stanu prawnego który wchodzi w życie 1 lipca 2021 roku, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

adw. Iwoną Smolińską i.smolinska@kbiw.com +48 22 251 58 00

Niniejszy Alert nie stanowi porady prawnej. KBiW Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych.

Iwona Smolińska

Iwona Smolińska

Counsel | Adwokat

Najnowsze wpisy