loader image

Legal alert – obowiązkowa www w spółkach SA i SKA

1 stycznia 2020 roku weszły w życie istotne zmiany Kodeksu spółek handlowych (KSH) – nowe przepisy nakładają na wszystkie spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej.

Zgodnie z nowymi przepisami KSH spółki akcyjne (SA) oraz spółki komandytowo-akcyjne (SKA) mają obowiązek publikowania ogłoszeń wymaganych przez prawo lub ich statuty. W praktyce oznacza to, że za pośrednictwem strony internetowej SA i SKA powinny informować m.in. o:

  • terminach walnych zgromadzeń
  • wezwaniach dla akcjonariuszy
  • sprawozdaniach finansowych

Ogłoszenia powinny być zamieszczane w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami.

WAŻNE – powyżej wskazany obowiązek nie wyłącza konieczności publikacji ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Dodatkowo, adresy stron internetowych SA i SKA powinny zostać ujawnione w rejestrze przedsiębiorców KRS, przy czym wnioski o ich ujawnienie w KRS powinny zostać złożone do dnia 8 stycznia 2020 r.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

adw. Wiktorem Budzewskim w.budzewski@kbiw.com +48 22 251 58 00

adw. Iwoną Smolińską i.smolinska@kbiw.com +48 22 251 58 00

Niniejszy Alert nie stanowi porady prawnej. KBiW Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych.

Wiktor Budzewski

Wiktor Budzewski

Partner zarządzający | Adwokat
poznaj mnie
Iwona Smolińska

Iwona Smolińska

Counsel | Adwokat

Najnowsze wpisy