loader image

Legal alert – MF odracza termin sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2019.

Już nie 31 marca – Ministerstwo Finansów odroczy termin sporządzania rocznych sprawozdań finansowych za rok 2019.

Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym odroczeniu obowiązków jednostek sektora prywatnego, publicznego, organizacji pozarządowych (NGO) dotyczących sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych. To bardzo ważna i istotna informacja dla wszystkich podmiotów prowadzących tzw. pełną rachunkowość, ich księgowych oraz organów.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdania finansowe powinny być sporządzone w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego – dla większości podmiotów zobowiązanych termin ten upływa 31 marca. Z kolei w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego sprawozdania powinny zostać zatwierdzone.

Z uwagi na utrudnienia i ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 Ministerstwo Finansów postanowiło przedłużyć termin do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2019 rok. Odpowiednio przedłużone mają zostać też inne terminy dotyczące sprawozdań, w tym termin na ich zatwierdzenie i złożenie do KRS.

Wskazujemy, że powyższa informacja dotyczy tylko i wyłącznie sprawozdań finansowych za 2019 rok zatem wszelkie zaległe sprawozdania finansowe winny być niezwłocznie sporządzone, zatwierdzone i zgłoszone do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Będziemy śledzić na bieżąco i informować Państwa o wszelkich podjętych działaniach przez Ministerstwo Finansów i tym samych zachęcamy do śledzenia bloga Kancelarii.

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

adw. Iwoną Smolińską i.smolinska@kbiw.com +48 22 251 58 00

Niniejszy Alert nie stanowi porady prawnej. KBiW Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych.

Iwona Smolińska

Iwona Smolińska

Counsel | Adwokat

Najnowsze wpisy