loader image

KBiW wspiera akcję „Pomoc frankowiczom”

Od 5 października br. startuje organizowana przez Komisję ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej akcja „Pomoc frankowiczom”, której celem jest udzielanie pomocy prawnej osobom, które posiadają kredyty indeksowane lub denominowane do waluty obcej i ochrona ich praw. Kampania ma również na celu informowanie o możliwościach ochrony praw „frankowiczów” na etapie przedsądowym oraz sądowym.

Pomimo korzystnych opinii dla kredytobiorców Rzecznika Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na obecnym etapie nie wyklarowała się jednolita linia orzecznicza gwarantująca wygranie sprawy w sądzie przez „frankowicza”, jednakże z uwagi na wzmożoną aktywność nieprofesjonalnych podmiotów adwokatura nie może być obojętna na problem społeczny tak ważny dla prawie 2 milionów ludzi.

Kancelarię Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy w akcji reprezentuje adwokat Wiktor Budzewski, który jest bardzo mocno zaangażowany w pomoc osobom posiadającym kredyty indeksowane i denominowane do waluty obcej.

Wiktor Budzewski

Wiktor Budzewski

Partner zarządzający | Adwokat
poznaj mnie

Najnowsze wpisy