loader image

ETPC: Dowód uzyskany w wyniku każdych tortur jest zatruty

Po ponad dziesięciu latach oczekiwania Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok uznający zasadność złożonej przez nas skargi na rozstrzygnięcie SO w Krakowie. Sąd skazał oskarżonego na 12 lat pozbawienia wolności opierając się na dowodzie uzyskanym w drodze tortur. W ocenie ETPC sąd naruszył art. 3 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. Sąd uznał postępowanie przed Polskim sądem za niesprawiedliwe a dowód za niedopuszczalny.


Pełną treść wyroku można znaleźć na https://www.echr.coe.int – Sygnatura skargi 31454/10

After over ten year of waiting for the complaint to be decided, European Court of Human Rights ruled in favour of our client and found Polish court in breach of Art. 3 of the European Convention of the Human Rights. The applicant was sentenced for 12 years time in prison in a proceedings where the court based its decision on an evidence obtained through torture. The ECHR declared the proceedings unfair and the evidence inadmissible.


You can find the decision on https://www.echr.coe.int – Application number 31454/10

Najnowsze wpisy