loader image

ESG w nieruchomościach

Zagrożenie jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, degradacja środowiska naturalnego oraz intensywne zużywanie zasobów naturalnych (paliwa kopalne, woda) są coraz bardziej odczuwalne. W takim przypadku podejmowanie działań mających na celu hamowanie negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko jest konieczne. Zrównoważony rozwój staje się koniecznością. Już dziś należy zmienić swój sposób myślenia w prowadzeniu biznesu.

Działania międzynarodowych instytucji w połączeniu ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwach prowadzą do upowszechnienia w praktyce biznesowej: miar dotyczących ochrony środowiska, kwestii społecznych a także jakości i narzędzi zarzadzania. ESG stało się czynnikiem mającym ogromny wpływ na każdą dziedzinę globalnej ekonomii.

ESG będzie miało także wpływ na biznes m.in. w zakresie pozyskiwania inwestorów, warunków finansowania i ubezpieczenia, ryzyka inwestycyjnego, kosztów działalności, wartości firmy czy jej reputacji. Jedną z kluczowych branż w kontekście zrównoważonego rozwoju są nieruchomości.

Nieruchomości odgrywają główną rolę w zanieczyszczaniu środowiska, sumarycznie odpowiadając za 37% globalnych emisji do atmosfery, z czego 28% wynika z cyklu operacyjnego budynków, a 9% to emisje związane z procesem budowy.

Sektor nieruchomości stanowi kluczowy element zielonej transformacji również ze względu na swoje wysokie zużycie różnych nośników energii. Budynki odpowiadają za 40% popytu energetycznego Europy, przy czym 80% tej energii pochodzi z paliw kopalnych.

Dodatkowo niesprzyjającym czynnikiem jest relatywnie niska jakość zasobu budynkowego – prawie 75% obiektów w Europie charakteryzuje się niską efektywnością energetyczną, przy czym procesowi renowacji podlegało tylko ok. 1% zasobów rocznie.

W branży nieruchomości pierwszym krokiem powinna być analiza własnego portfela nieruchomościowego oraz kryteriów podejmowania decyzji inwestycyjnych. Kolejnym krokiem jest wdrożenie trzech czynników ESG tj. czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych na każdym etapie cyklu życia budynku: od planowania, przez budowę, po nabycie, wynajem i zarządzanie.

Aleksandra Grabarska

Barbara Czerwińska

Źródła:

FULL REPORT_2022 Buildings-GSR_1.pdf (globalabc.org)

In focus: Energy efficiency in buildings (europa.eu)

Raport ESG 2023 opracowany przez JLL Poland

Aleksandra Grabarska

Aleksandra Grabarska

Counsel | Radca prawny | Adwokat luksemburski
Barbara Czerwińska

Barbara Czerwińska

Associate | Aplikantka radcowska

Najnowsze wpisy