loader image

Dostawa wyposażenia wyrobu medycznego może być opodatkowana 8 proc. stawką VAT – korzystny wyrok NSA – gazetaprawna.pl

Dostawa wyposażenia wyrobu medycznego może być opodatkowana 8 proc. stawką VAT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie naszego Klienta (sygn. I FSK 2120/19), podzielając argumentację prezentowaną przez adw. Macieja Małanicza-Przybylskiego z KBiW.To ważne rozstrzygnięcie, potwierdzające możliwość stosowania przez podatników 8 proc. stawki VAT do dostawy sprzętu, który wprawdzie sam nie jest wyrobem medycznym, ale który z uwagi na swoje przeznaczenie stanowi wyposażenie wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. Kwestia ta budzi kontrowersje, a organy podatkowe konsekwentnie prezentują stanowisko odmienne niż NSA – zarówno w wydawanych interpretacjach jak i w postępowaniu przed sądami.

Więcej o sprawie w Dzienniku Gazecie Prawnej: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1487636,nsa-vat-opodatkowanie-wyposazenie-wyrobu-medycznego-kas-podatek.html

Maciej Małanicz-Przybylski

Maciej Małanicz-Przybylski

Partner | Adwokat
poznaj mnie

Najnowsze wpisy