loader image

Dodatkowy obowiązek podatkowy dla inwestorów

Od stycznia 2024 r. na inwestorów został nałożony dodatkowy obowiązek podatkowy, który wynika z ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadziła z dniem 1 stycznia 2024 r. obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6% od szóstego i każdego następnego lokalu mieszkalnego, stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej.

Dotychczas nabycie nieruchomość wiązało się z obowiązkiem zapłaty albo PCC, albo VAT, co było uzależnione o kilku faktorów, jaki charakter ma transakcja, czy sprzedającym jest osoba fizyczna czy przedsiębiorca.

Aktualnie, przedsiębiorcy kupujący większą liczbę mieszkań znajdujących się w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej będą zobowiązani do uiszczenia dwóch podatków przy tej samej transakcji: VAT i 6% PCC.

Należy mieć także na względzie, że nowa regulacja znajdzie zastosowanie, również jeżeli nabycie lokalu następuje na współwłasność przez kilku kupujących, gdy chociażby jeden z kupujących spełni przesłanki do zapłaty 6% PCC.

Sama regulacja ma na celu, w jej zamierzeniach, ograniczenie hurtowego wykupu mieszkań przez fundusze inwestycyjne, a w konsekwencji windowanie cen mieszkań. W praktyce regulacja ta może uderzyć nie tylko w fundusze inwestycyjne, ale również w prywatnych inwestorów. Co więcej nabywając lokale we współwłasności warto wiedzieć czy pozostali inwestorzy nie będą zobowiązani do zapłaty 6% PCC, gdyż w konsekwencji obowiązek ten spadnie również na pozostałe osoby.

Aleksandra Grabarska

Aleksandra Grabarska

Counsel | Radca prawny | Adwokat luksemburski

Najnowsze wpisy