loader image

Czy roszczenia banków są przedawnione? – gazetaprawna.pl

W uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego wydanego w sprawie o sygn. akt V CSK 382/18, SN postawił, naszym zdaniem, kontrowersyjną tezę, że termin przedawnienia roszczenia banków o zwrot wypłaconego kapitału na podstawie nieważnych umów kredytowych biegnie od dnia, w którym konsument oświadczył (świadomie i wyraźnie), że umowa kredytu jest nieważna.

Opinię do tej tezy na łamach serwisu gazetaprawna.pl przedstawił dziś adw. Wiktor Budzewski.

Zachęcamy do zapoznania się!

Czy roszczenia banków są przedawnione?

Wiktor Budzewski

Wiktor Budzewski

Partner zarządzający | Adwokat
poznaj mnie

Najnowsze wpisy