loader image

Całkowita spłata kredytu a pozwanie banku

Czy całkowita spłata kredytu uniemożliwia pozwanie banku?

Często nasi klienci zastanawiają się czy pomimo dokonania całkowitej spłaty kredytu mogą w dalszym ciągu wystąpić z roszczeniami przeciwko bankowi czy też zamknęło im to drogę do skutecznego zainicjowania postępowania przed sądem.

Należy wyraźnie podkreślić, że wystąpienie z pozwem o zapłatę przeciwko bankowi jest możliwe również po całkowitej spłacie kredytu.

Ze stosownym powództwem może wystąpić bowiem każdy kredytobiorca, którego umowa jest nieważna lub obarczona niedozwolonymi postanowieniami umownymi (abuzywność w szczególności dotyczy klauzul przeliczeniowych, zmiany oprocentowania, ubezpieczenia pomostowego czy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego). W postępowaniu przed Sądem można bowiem dochodzić zwrotu świadczeń nienależnych, tj. takich które zostały spełnione bez podstawy prawnej np. umowy. Całkowita spłata kredytu powoduje wobec tego w zasadzie możliwość dochodzenia w procesie większych kwot.

Tym z Państwa, którzy noszą się z zamiarem spłaty podpowiadamy jednak, że w celu skutecznego dochodzenia roszczenia wynikającego ze spłaconej umowy kredytowej warto pamiętać, aby spełnienie świadczenia przez kredytobiorcę nastąpiło z zastrzeżeniem jego zwrotu. W tym celu wystarczy złożyć w placówce banku stosowne pismo lub wpisać takie zastrzeżenie w tytule przelewu. Niemniej jednak, tych z Państwa, którzy już spłacili kredyt i zastrzeżenia nie dokonali, uspokajamy, że nie jest to warunek konieczny do skutecznego dochodzenia swoich praw przed sadem.

Wiktor Budzewski

Wiktor Budzewski

Partner zarządzający | Adwokat
poznaj mnie

Najnowsze wpisy