loader image

Biuletyn wizowy

Każdego miesiąca Urząd Imigracyjny i.e. U.S. Department of State – Bureau of Consular Affairs ogłasza biuletyn wizowy, określający czas rozpatrywanie petycji wizowych oraz dostępność miejsc na składanie wniosków wizowych w danym programie i kategorii. Na podstawie biuletynu należy określać termin składania wniosków o uregulowanie statusu wizowego dla uzyskania stałego pobytu w USA lub obywatelstwa USD – wniosek I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status.

Urząd Imigracyjny wydaje jedynie określoną liczbę wiz danego roku uzyskiwanych na podstawie sponsorowania rodzinnego lub przez pracę. Czas oczekiwania na uzyskanie danej wizy zależy od jej kategorii, liczby wiz wydanych w danym roku jak i kraju, którego obywatelem jest osoba starająca się o wizę. Proces wizowy rozpoczyna się od złożenia przez członka rodziny bądź pracodawcę wniosku wizowego dla obywatela państwa obcego. W zależności od typu wniosku wizowego, jego adresat może być uprawniony do natychmiastowego uregulowania statusu bądź konieczne będzie oczekiwanie aż dana wiza stanie się dostępna.

Wizy dla żon i mężów obywateli USA jak i dzieci stanu wolnego w wieku poniżej 21 lat mogą składać wnioski o uregulowanie statusu imigracyjnego w każdym czasie. Pozostali członkowie rodziny obywateli USA jak i stałych rezydentów oraz imigranci sponsorowani przez pracę muszą kierować się datami wskazanymi w biuletynie wizowym z uwagi na ograniczoną liczbę dostępnych wiz. Jeżeli dana kategoria wizowa jest dostępna, wówczas można złożyć wniosek I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status.

Wnioskodawcy używają biuletynu wizowego dla sprawdzenie czy Priority Date tj. data złożenia wniosku przez danego członka rodziny lub pracodawcę jest bieżąca tj. aktualna. Należy pamiętać, iż w przypadku kategorii wizowej wymagającej certyfikacji pracowniczej – labour certificate, data złożenia wniosku jest datą, kiedy certyfikacja została zaakceptowana przez Departament Pracy.

Dana kategoria wizowa jest dostępna wówczas, jeżeli data złożenia wniosku jest wcześniejsza niż data wskazana w biuletynie wizowym.

Jak korzystać z danej tabeli?

  1. Po określeniu typu swojego wniosku wizowego w pierwszej kolumnie w danej tabeli.
  2. W rzędzie odpowiadającym kategorii wizowej należy ustalić właściwą datę.
  3. Jeżeli ustalona data do „C” – bieżąca lub data Piority Date jest wcześniejsza od daty z tabeli, oznacza to możliwość złożenia wniosku o uregulowanie statusu – Adjustment of status application.

Poniżej znajdują się dwie tabele określające daty składania wniosków o uregulowanie statusu wizowego członków rodziny oraz pracowników będących obywatelami Polskimi. Biuletyn publikowany jest co miesiąc na stronie internetowej Urzędu Imigracyjnego USA. https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin.html

Grudzień 2018 – Daty dla wniosków o uregulowanie statusu wizowego członków rodziny wnioskodawcy.

Rodzaj kategorii wizowejDaty składania wniosków wizowychDaty przyznania statusu emigracyjnego
F1 – synowie i córki stanu wolnego obywatela USA w wieku poniżej 21 lat8 marca 2012 r.8 sierpnia 2011 r.
F2A – małżonkowie i dzieci w wieku poniżej 21 lat stałego rezydenta USA1 grudnia 2017 r.8 października 2016 r.
F2B – synowie i córki stanu wolnego obywatela USA w wieku powyżej 21 lat22 marca 2014 r.15 lutego 2012 r.
F3 – żonaci synowie i zamężne córki obywatela USA8 stycznia 2007 r.1 sierpnia 2006 r.
F4 – bracia i siostry dorosłego obywatela USA1 lutego 2006 r.22 kwietnia 2005 r.

Grudzień 2018 – Daty dla wniosków o uregulowanie statusu wizowego dla pracowników – sponsorowania przez zatrudnienie

Rodzaj kategorii wizowejDaty składania wniosków wizowychDaty przyznania statusu emigracyjnego
Kategoria pierwsza – osoby o wyjątkowych uzdolnienia jak i wybitnie uhonorowani1 czerwca 2018 r.1 lipca 2017 r.
Kategoria druga – posiadacze wyższego wykształcenia oraz wyjątkowych umiejętności„C” – Bieżąca„C” – Bieżąca
Kategoria trzecia – osoby wykwalifikowane oraz z wyuczonym zawodem„C” – Bieżąca„C” – Bieżąca
Dalsza kategoria trzecia -Pozostali niewykwalifikowani pracownicy„C” – Bieżąca„C” – Bieżąca
Kategoria czwarta – Określeni specjalni imigranci i pracownicy religijni„C” – Bieżąca„C” – Bieżąca

Osoby posiadające zatwierdzony wniosek wizowy I-130 bądź I-140 mają na swoich wnioskach określoną datę, w której wniosek wpłynął do Urzędu Imigracyjnego lub Urzędu Pracy – Priority Date. Od tej daty liczony jest okres oczekiwania na wydanie zielonej karty.

Adwokat Jarosław Kurpiejewski