loader image

Polski adwokat – Nowy Jork

Przebywając na terytorium USA przez dłuższy czas, warto rozważyć ubieganie się o obywatelstwo amerykańskie. Tylko osoby posiadające obywatelstwo amerykańskie mogą w pełni korzystać z przysługujących tam praw publicznych – na przykład przez uczestnictwo w życiu politycznym kraju. Zdobycie obywatelstwa amerykańskiego niesie za sobą wiele korzyści i ułatwień, dlatego warto złożyć odpowiedni wniosek, a dobry adwokat imigracyjny pomoże nam wykonać to z pozytywnym skutkiem.

Jakie warunki należy spełnić, by stać się pełnoprawnym obywatelem USA?

Aby uzyskać obywatelstwo amerykańskie, konieczne jest spełnienie kilku określonych warunków. Informacje zawarte na tej stronie są tylko poglądowe i dotyczą warunków, jakie musi spełnić większość osób ubiegających się o obywatelstwo. Dla osób, które nie spełniają poniższych kryteriów, procedura może przebiegać nieco inaczej.

Podstawowe wymogi, które należy spełnić, aby otrzymać obywatelstwo USA to:

Większość imigrantów, którzy mieszkają na terenie USA, może ubiegać się o obywatelstwo po upływie 5 lat od dnia otrzymania zielonej karty, czyli dokumentu zezwalającego na stały pobyt na terenie USA.

Małżonkowie obywateli amerykańskich mogą rozpocząć starania o uzyskanie obywatelstwa już po upływie 3 lat od daty otrzymania zielonej karty pod warunkiem:

●  że aplikant jest w związku małżeńskim z obywatelem USA przez co najmniej 3 lata,

●      że współmałżonek aplikanta posiada amerykańskie obywatelstwo przez okres co najmniej 3 lat.

Oznacza to, że osoby, które są w związku małżeńskim z obywatelem USA przez 3 lata, a ich partner stał się obywatelem 2 lata temu, nie mogą ubiegać się o obywatelstwo, ponieważ nie został spełniony drugi warunek. Wnioski o przyznanie obywatelstwa wraz z kompletem innych wymaganych dokumentów można składać już na 3 miesiące przed dniem, w którym spełnione zostaną powyższe warunki.

Posiadanie zielonej karty nie jest jedynym warunkiem, który musi zostać spełniony. Oprócz tego, osoba posiadająca kartę stałego pobytu musi przez okres 5 lat przebywać na terenie USA minimum 2,5 roku. Osoba będąca współmałżonkiem obywatela amerykańskiego musi w ciągu 3 lat posiadania karty stałego pobytu przebywać na terenie USA co najmniej 1,5 roku.

Dodatkowe warunki uzyskania obywatelstwa USA

Osoby składające wnioski muszą cieszyć się nieskazitelną opinią w społeczeństwie i udowodnić swoją nienaganną postawę (Good Moral Character). Jeśli aplikant miał w przeszłości problemy z prawem, adwokat imigracyjny zbada i rozpatrzy wszystkie, szczególne przypadki indywidualnie, zanim wniosek trafi do Urzędu Imigracyjnego.

Osoby, które popełniły w przeszłości ciężkie przestępstwa, nie kwalifikują się do uzyskania obywatelstwa amerykańskiego.

Oprócz posiadania nieskazitelnej opinii społecznej, należy wykazać się podstawową znajomością historii USA oraz struktury tego kraju. Obowiązuje również wymóg pełnoletności, czyli aplikant musi mieć ukończone 18 lat.

Większość osób musi również wykazać co najmniej komunikatywną znajomość języka angielskiego zarówno w mowie, jak i piśmie. Istnieją jednak sytuacje, w których dana osoba może zdawać egzamin na obywatela w języku polskim.

Kandydaci zdający egzamin na obywatelstwo amerykańskie w języku polskim

Jeśli aplikant spełnia któryś z poniższych warunków, może przystąpić do egzaminu na uzyskanie obywatelstwa napisanego w języku polskim:

●  Ukończone 50 lat oraz posiadanie zielonej karty przez co najmniej 20 lat,

● Ukończone 55 lat oraz zielona karta posiadana przez co najmniej 15 lat,

● Skończone 65 lat oraz zielona karta wydana najwcześniej 20 lat temu.

Osobom spełniającym ostatni warunek przysługuje ponadto uproszczona wersja testu.

Starając się o tak istotny dokument, który otwiera wiele drzwi i ułatwia załatwienie wielu spraw, warto zasięgnąć porady specjalisty. Z pomocą przyjdzie na pewno polski adwokat. Nowy Jork, Waszyngton, Chicago – nie ważne w jakim mieście mieszkasz, dobry prawnik pomoże wypełnić stosowne dokumenty i udzieli odpowiednich wskazówek przed egzaminem. Korzystając z pomocy specjalisty, zwiększasz swoje szanse na uzyskanie obywatelstwa.