loader image

adw. Jarosław Kurpiejewski o projekcie ustawy skracającej termin przedawnienia z 10 do 6 lat – wywiad

Adwokat Jarosław Kurpiejewski 12 czerwca 2017 r. miał przyjemność udzielać wywiadu dla portalu Życie Bez Kredytu, w którym przedstawiał szczegóły rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, który pojawił się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Adw. Jarosław Kurpiejewski wskazywał, że nie ma jeszcze informacji o planowanym terminie przyjęcia projektu przez Radę Ministrów, jednak sam fakt umieszczenia go w wykazie prac legislacyjnych wskazuje na to, że prace trwają i sukcesywnie przesuwają się przodu. Adwokat zwrócił jednak uwagę, że posiedzenia Sejmu wyznaczone są do dnia 21 lipca. Jeżeli do tej daty prace nad projektem nie zostaną zakończone jego ewentualne uchwalenie będzie możliwe dopiero po 12 września, kiedy to zostaną wznowione posiedzenia Sejmu.

Adw. Jarosław Kurpiejewski zwrócił również uwagę, że o ile informacje w wykazie prac legislacyjnych rzuciła nieco światła w zakresie planowanych zmian, z których najważniejszymi jest oczywiście skrócenie terminu przedawniania roszczeń z 10 lat do 6 lat, to jednak szczegóły projektu na dzień dzisiejszy nie są jeszcze znane.

Zdaniem adw. Jarosława Kurpiejewskiego skrócenie terminu przedawnienia z 10 do 6 lat uderzy szczególnie w posiadaczy kredytów frankowych, którzy będą mogli skutecznie dochodzić roszczeń wobec banku jedynie za okres 6 lat wstecz.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią wywiadu, która jest dostępna pod adresem:

https://www.facebook.com/zyciebezkredytu/videos/1641843175835455
Jarosław Kurpiejewski

Jarosław Kurpiejewski

Partner | Adwokat LL.M.
poznaj mnie

Najnowsze wpisy