loader image

adw. Jarosław Kurpiejewski o aktualnej linii orzeczniczej w sprawach frankowych – wywiad

W wywiadzie dla portalu Życie Bez Kredytu z dnia 20 czerwca 2017 r. adw. Jarosław Kurpiejewski omawiał aktualną linię orzeczniczą w sprawach frankowych. Z jego obserwacji wynika, że na przestrzeni ostatniego roku nie uległo ono zmianie i dalej można mówić, że jest ono pro konsumenckie. W opinii adw. Jarosława Kurpiejewskiego sądy dostrzegają zasadność zarówno argumentacji o nieważności umów frankowych, jak i o konieczności ich odwalutowania, w konsekwencji czego Frankowicze mogą liczyć na zwrot świadczeń.

W wywiadzie adw. Jarosław Kurpiejewski jako przykład ostatniego orzeczenia powołał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przeciwko Millennium S.A., w którym to sąd unieważnił umowę kredytu stwierdzając, że nawet przy odwalutowaniu kredytu, umowa nie może istnieć, gdyż kredyt złotówkowy nie może być oprocentowany stawką Libor.

Zdaniem adw. Jarosława Kurpiejewskiego linia orzecznicza, która się aktualnie ugruntowuje jest korzystna dla konsumentów, co daje podstawy nadzieję osobom, które jeszcze nie wystąpiły z roszczeniami do Banków. Adwokat zwrócił również uwagę, że na dzień dzisiejszy istnieje już kilka wyroków Sądu Najwyższego stwierdzających, że arbitralnie ustalany przez bank kurs danej waluty nie może stanowić podstawy do obliczania zadłużenia kredytobiorcy.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią wywiadu, która jest dostępna pod adresem:

https://www.facebook.com/zyciebezkredytu/videos/1649584665061306
Jarosław Kurpiejewski

Jarosław Kurpiejewski

Partner | Adwokat LL.M.
poznaj mnie

Najnowsze wpisy