loader image

30 kwietnia 2021 r. Szwajcaria wycofuje banknoty ósmej serii

Z dniem 30 kwietnia 2021 r. Szwajcarski Bank Narodowy wycofuje banknoty ósmej serii, które były emitowane pomiędzy 1995 i 1998 rokiem.

Od tego dnia banknoty z ósmej serii stracą status prawnego środka płatniczego i nie będą już wykorzystywane do celów płatniczych.

Zgodnie z komunikatem, wycofanie nie dotyczy publicznych kas Konfederacji (SBB/CFF, Swiss Post), które będą przyjmować banknoty ósmej serii do dnia 30 października 2021 r.

W związku z uchyleniem ustawowego okresu wymiany w dniu 1 stycznia 2020 r. banknoty mogą być wymieniane na czas nieokreślony w kasach SNB w Bernie i Zurychu lub w agencji SNB.

Źródło: Swiss National Bank, Zurich

Banknoty serii ósmej

Najnowsze wpisy