loader image

20.07.2020 Przegrana Fortis – idzie NOWE!

W ostatnim okresie w sprawach frankowych działo się wiele dobrego. Sami mieliśmy także wiele korzystnych wyroków, z których najzwyczajniej nie nadążamy się cieszyć. Dziś jest jednak dzień szczególny, więc musiałem znaleźć chwilę na ten wpis.

Idzie NOWE!

29 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Agnieszka Wlekły – Pietrzak uznał, że umowa Fortis Bank jest nieważna. Ważne jest jednak, że sąd wydał wyrok częściowy rozpoznając jedynie żądanie ustalenia. W części dotyczącej roszczenia o zapłatę Sąd postanowił się wstrzymać z wydaniem wyroku do czasu rozstrzygnięcia kwestii sposobu rozliczania nieważnych umów (teoria salda czy zasada dwóch kondykcji) przez Sąd Najwyższy.

Sąd udzielił również naszej klientce zabezpieczenia poprzez wstrzymanie obowiązku spłacania przez nią rat i zakazanie bankowi złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy do czasu prawomocnego zakończenia sporu. Oznacza to, że do czasu zakończenia postępowania Klienta nie musi spłacać rat.

Powyższe cieszy tym bardziej, że do tej pory Sąd w tym składzie stosował teorię salda i oddalał wnioski o udzielenie zabezpieczenia!

Zmiana linii jest zatem widoczna gołym okiem.

Nie będę ukrywał, że możemy mieć w tym swój udział. Kilka dni temu podczas mów końcowych przed Sądem w składzie SSO Agnieszka Wlekły – Pietrzak bardzo mocno akcentowałem właśnie kwestę braku możliwości zastosowani teorii salda. W swoim stanowisku przywołałem także nasze ostatnie zwycięstwo z BNP Paribas przed Sądem Apelacyjnym (sygn. akt VI ACa 501/19), w której to sprawie Sąd Apelacyjny zmieniając częściowo wyrok Sądu Okręgowego i uznając umowę Fortis Banku za nieważną, zasądził na rzecz naszego Klienta całość wpłaconych przez niego kwot stosując zasadę dwóch kondykcji.

Wyrok:

29 lipca 2020 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt. XXV C 1429/18

– wyrok częściowy – ustalenie nieważności;

– udzielone zabezpieczenie – wstrzymanie obowiązku spłat i zakaz wypowiadania umowy.

Pozwany BNP Paribas Bank Polska (umowa Fortis Bank), SSO Agnieszka Wlekły – Pietrzak

Wiktor Budzewski

Wiktor Budzewski

Partner zarządzający | Adwokat
poznaj mnie

Najnowsze wpisy