loader image

06.03.2020 umowa Getin nieważna XXV C 1158/18

6 marca 2020 r. Sąd Okręgowy po raz kolejny orzekł o nieważności umowy kredytu indeksowanego.

Sprawa o tyle ciekawa, że naszym Klientem była osoba, która w ogóle nie mówi po polsku, natomiast podpisana przez niego umowa, jak i wszystkie inne dokumenty, były oczywiście po polsku.

Zdaniem Sędziego podpisanie umowy, której się nie rozumie mogłoby wyłączać prawo podnoszenia zarzutów o prawidłowym przedstawieniu ryzyk o ile w samej treści umowy takie oświadczenia by się znalazły i były wyczerpujące. Skoro tak nie było to Sąd uznał, że konsumentowi nie przedstawiono w sposób wyczerpujący informacji o ryzykach i powinien zostać objętych ochroną.

Niezależnie od powyższego, Sąd nie miał wątpliwości, że w umowie znajdują się klauzule niedozwolone. Klauzule są bowiem niedozwolone bo przyznają bankowi arbitralność przy ustalaniu zobowiązań stron i to oczywiście niezależnie od tego czy ktoś umowę rozumie czy nie, czy ją przeczytał czy też nie.

W sprawie Sąd ostatecznie zdecydował się wydać wyrok częściowy, w którym ustalił, że umowa jest nieważna. W zakresie roszczenie o zapłatę postępowanie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia pytań prawnych zadanych Sądowi Najwyższemu, a dotyczących teorii salda.

Wyrok:

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 6.03.2020, sygn akt XXV C 1158/18, wyrok częściowy: ustalenie że umowa jest nieważna, postępowania w zakresie roszczenie o zapłatę zawieszone

pozwany Getin, SSR del. Kamil Gołaszewski

Wiktor Budzewski

Wiktor Budzewski

Partner zarządzający | Adwokat
poznaj mnie

Najnowsze wpisy